W 1994 roku Petra Talanczuka zastąpił Mychajło Zgurowski, który przez prawie sześć lat był ministrem edukacji.

W tym czasie brał czynny udział w tworzeniu ram legislacyjnych i regulacyjnych dla edukacji, tworzeniu i tworzeniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  • Urodził się 30 stycznia 1950 r. w miejscowości Skala-Podolska w obwodzie tarnopolskim.
  • 1975 – ukończył Politechnikę Kijowską.
  • 1986-1987 – zastępca kierownika Wydziału Naukowego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Średniego Specjalnego ZSRR.
  • 1992 – rektor Politechniki Kijowskiej.
  • 1994-1999 – Minister Edukacji i Nauki Ukrainy.
  • 1995 – Wiceprzewodniczący Komisji Reformy Szkolnictwa Wyższego na Ukrainie, Członek Państwowej Komisji Reorganizacji Nauki, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ukrainy.
  • Rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny”, Czczony Pracownik Nauki i Technologii Ukrainy, akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, autor, współautor ponad 300 prac naukowych, 20 wynalazków, doktor nauk technicznych nauk, profesor, akademik NASU, akademik Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, dyrektor Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Ministerstwa Edukacji Ukrainy, członek Prezydium Akademii Narodowej Nauk Ukrainy, członek Rady Nauki i Polityki Naukowej przy Prezydencie Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.