20 grudnia 2007 r. wicepremier ds. humanitarnych Iwan Wasiunyk oficjalnie przedstawił Iwana Wakarczuka pracownikom Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy jako nowego Ministra Edukacji i Nauki.

W swoim wystąpieniu wicepremier zaznaczył, że „Iwan Ołeksandrowycz jest zwolennikiem zarządzania systemowego, a ministerstwo jest instytucją, która powinna zapewniać zarządzanie. Nie tyle przywództwo, administracja operacyjna, co zarządzanie procesami w edukacji. Ivan Vasyunyk nazwał jeden z priorytetów do rozwiązania przez nowego Ministra Edukacji i Nauki „doprowadzenie do położenia kresu kwestii niezależnej oceny zewnętrznej. Bo to systemowy krok, który spełnia światowe standardy i trzeba to zrobić uczciwie, a nikt i nic nie może stanąć na przeszkodzie.”

W swoim powitalnym przemówieniu Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Iwan Wakarczuk powiedział: „Dołożę wszelkich starań, aby reformy zadeklarowane przez naszego Prezydenta, program naszego rządu wyborcom, całemu narodowi Ukrainy, zostały wdrożone. A pierwszym krokiem, który właśnie zapowiedział Iwan Wasyliowycz, jest bez wyjątku przeprowadzenie niezależnych testów o przyjęcie na uniwersytety ”.

  • Urodził się 6 marca 1947 we wsi Stary Bratusani, Republika Mołdawii.
  • 1970 – ukończył Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki.
  • 1978-1980 – starszy pracownik naukowy, Oddział Lwowski Instytutu Fizyki Teoretycznej Akademii Nauk ZSRR.
  • 1984 – Profesor Fizyki Teoretycznej, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki.
  • 1990 – deputowany Rady Najwyższej ZSRR, członek Komitetu Rady Najwyższej ZSRR ds. Nauki, członek Międzyregionalnej Grupy Deputowanej.
  • Od listopada 1990 r. rektor Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki, ponownie wybrany na to stanowisko w 2001 r.
  • 1991 – Prezes Małej Akademii Nauk Obwodu Lwowskiego.
  • 18 grudnia 2007 – Minister Edukacji i Nauki Ukrainy.
  • Doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor, zasłużony pracownik naukowo-techniczny, prezes Ukraińskiego Towarzystwa Fizycznego, laureat Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie Nauki i Techniki, odznaczony Honorową Nagrodą Prezydenta Ukrainy i Orderem Zasługi II stopień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.