Wasyl Ołeksandrowycz Suchomłyński urodził się 28 września 1918 r. we wsi Wasylówka, rejon Onufriówka, obwód kirowohradzki (według ówczesnego podziału administracyjno-terytorialnego – woła Wasylówka obwodu ołeksandryjskiego, obwód chersoński) w biednej rodzinie chłopskiej.

Jego ojciec, Aleksander Omelyanovich, pracował do wynajęcia jako cieśla i stolarz w majątkach ziemskich i zamożnych gospodarstwach. Po utworzeniu sowieckiej administracji na Ukrainie był działaczem kołchozowego życia na wsi, brał udział w zarządzaniu spółdzielniami i lokalnymi kołchozami, występował w prasie jako rolnik, prowadził kołchoz-laboratorium, nadzorował praktyka zawodowa uczniów (obróbka drewna) w siedmioletniej szkole. Matka przyszłego słynnego nauczyciela Oksany Judiwny pracowała w kołchozie. Wraz z Ołeksandrem Omeljanowiczem wychowała, oprócz Wasyla, jeszcze troje innych dzieci – Iwana, Serhija i Melanię. Wszyscy zostali nauczycielami.

Wasyl Suchomłyński po raz pierwszy uczył się (1926-1933) w Siedmioletniej Szkole Wasylowskiej, gdzie był jednym z najlepszych uczniów. Latem 1934 wstąpił na kursy przygotowawcze do Instytutu Pedagogicznego w Krzemieńczugu iw tym samym roku został studentem Wydziału Języka i Literatury tej uczelni. Jednak z powodu choroby w 1935 został zmuszony do przerwania studiów w instytucie. Wasilij rozpoczął praktyczną pracę pedagogiczną jako siedemnastoletni chłopiec. W latach 1935-1938 uczył języka i literatury ukraińskiej w siedmioletnich szkołach Wasyliwskiej i Zybkiwskiej obwodu Onufriowskiego.

W 1936 r. Suchomliński kontynuował naukę na wydziale korespondencyjnym Połtawskiego Instytutu Pedagogicznego, gdzie najpierw uzyskał kwalifikacje nauczyciela języka i literatury ukraińskiej w niepełnym gimnazjum, a później – i nauczyciela tych samych przedmiotów w gimnazjum (1938) . Wspominając ten czas, Wasyl Ołeksandrowycz napisał: „Miałem szczęście, że przez dwa lata studiowałem w Połtawskim Instytucie Pedagogicznym … Mówię – miałem szczęście, ponieważ nas, dwudziestoletnich chłopców i dziewczęta, otaczała atmosfera twórcza myśl, ciekawość, pragnienie wiedzy. Z dumą nazywam Połtawski Instytut Pedagogiczny moją alma mater … ”

Od 1938 r. do początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Wasyl Ołeksandrowicz pracował w Liceum Onufrijowskiej jako nauczyciel literatury ukraińskiej, a po pewnym czasie jako kierownik wydziału oświaty tej szkoły. Wojna dostosowała się do miarowego rytmu życia: w lipcu 1941 r. Wasilij Aleksandrowicz został wcielony do wojska. Po ukończeniu kursów wojskowo-politycznych w Moskwie otrzymał stopień wojskowy młodszego instruktora politycznego, a od września 1941 r. był instruktorem politycznym w armii czynnej. 9 lutego 1942 r. w bitwie o wieś Klepinino pod Rżewem został ciężko ranny i przez ponad cztery miesiące leczony w szpitalach ewakuacyjnych. Od czerwca 1942 do marca 1944 VO Suchomlinski pracował jako dyrektor szkoły średniej i nauczyciel języka i literatury rosyjskiej we wsi Uva w Udmurckiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

Wiosną 1944 r. Wasyl Ołeksandrowicz i jego żona GI Suchomłyńska wyjechali na Ukrainę, do nowo wyzwolonego okręgu Onufrijów obwodu kirowohradzkiego. Przez cztery lata pracował jako kierownik okręgowego wydziału oświaty publicznej i jednocześnie uczył w szkole. W tym okresie Wasyl Ołeksandrowycz zadebiutował w prasie – okręgu Onufrij w Udarnej Pracy i regionalnej gazecie „Kirowohradska Prawda” – z artykułami na tematy pedagogiczne. Jego pierwsza publikacja – „Przed nowym rokiem szkolnym” – ukazała się 25 sierpnia 1945 r. w „Pracy w bębnie”.

W 1948 r. na jego prośbę WO Suchomlinski został mianowany dyrektorem Pavlysh Secondary School. Kierował tą instytucją edukacyjną do końca życia, dwadzieścia trzy lata w Pawłyszy stały się najbardziej owocnym okresem jego działalności naukowo-praktycznej i literacko-dziennikarskiej. Wasyl Ołeksandrowycz dołożył wszelkich starań, aby przeciętną szkołę wiejską podnieść do poziomu najlepszych szkół średnich w ówczesnym ZSRR, aby stała się prawdziwym laboratorium zaawansowanej myśli pedagogicznej i jak najpełniej podsumować doświadczenia. I osiągnął ten cel przede wszystkim dzięki własnej wyjątkowej pracowitości, nieustannemu zapaleniu twórczemu, stanowczym, bezkompromisowym wymaganiom zarówno wobec siebie, jak i całej kadry pedagogicznej. Od 1949 r. Wasyl Ołeksandrowycz ukazywał się nie tylko w pismach lokalnych, ale także w publikacjach republikańskich i ogólnounijnych. W pierwszej połowie lat 50. zaczęły ukazywać się wydawnictwa pedagogiczne ówczesnego „obozu socjalistycznego”.

W 1955 roku z powodzeniem obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Państwowym w Kijowie na temat „Dyrektora szkoły – kierownika pracy oświatowej”, a rok później opublikował swoją pierwszą poważną monografię „Edukacja kolektywizmu w uczniach”. Pod koniec lat pięćdziesiątych ukazywały się jedna po drugiej tak obszerne prace W.O. Suchomlińskiego, jak „Kadra pedagogiczna gimnazjum” i „Edukacja sowieckiego patriotyzmu w uczniach”. Hołdem dla ówczesnej ideologii była książka nauczyciela „Wychowanie komunistycznego stosunku do pracy” (1959).

Wasyl Oleksandrovych osiągnął najwyższy poziom w swojej pracy pedagogicznej w latach 60. XX wieku. To właśnie wtedy jego błyskotliwy i oryginalny talent badacza-badacza i pedagoga-publicysty stał się szczególnie wyrazisty i potężny, i właśnie w tych latach napisał najlepsze książki, artykuły i dzieła sztuki dla dzieci i młodzieży. Do najważniejszych, najdokładniejszych dzieł W.O. Suchomlińskiego, wydawanych od 1960 r., należą: „Jak wychowaliśmy odważne pokolenie”, „Świat duchowy uczniów”, „Praca i wychowanie moralne”, „Ideał moralny młodego pokolenia”, „ Sto rad dla nauczyciela „,” Listy do syna „,” Pedagogika rodzicielska „,” Problemy wychowania wszechstronnie rozwiniętej osobowości „a zwłaszcza -” Pavlysh liceum „i” Oddaję swoje serce dzieciom „(1969). Ostatnia praca przetrwała kilkadziesiąt edycji, otrzymała I nagrodę Towarzystwa Pedagogicznego ZSRR (1973) oraz Nagrodę Państwową ZSRR (1974). Na pochwałę zasługują prace VO Suchomlińskiego, które ukazały się w oddzielnych wydaniach po śmierci utalentowanego nauczyciela: „Narodziny obywatela”, „Metody zespołowej edukacji”, „Rozmowa z młodym dyrektorem szkoły”, „Jak wychować prawdziwa osoba”.

Dając dużo energii nauczaniu, tworząc fundamentalne prace pedagogiczne, VO Suchomliński działał również jako aktywna osoba publiczna, systematycznie prowadził pracę kulturalno-oświatową wśród ludności Pawłysza, brał udział w licznych konferencjach naukowo-pedagogicznych, sympozjach, sesjach, spotkaniach, seminariach . Nie przegapił oficjalnego uznania: od 1957 VO Suchomlinsky – członek korespondent Akademii Nauk Pedagogicznych RSFSR, od 1958 – Honorowy Nauczyciel ZSRR. W 1968 otrzymał tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej. W tym samym roku został wybrany członkiem korespondentem Akademii Nauk Pedagogicznych ZSRR.

2 września 1970 r. serce Wasyla Ołeksandrowicza Suchomłyńskiego przestało bić. Jednak śmierć fizyczna nie zakończyła życia jego twórczych dokonań, nie przerwała jego ofiarnej służby szkole, nauczycielom, krajowej nauce pedagogicznej. „Człowiek”, lubił powtarzać nauczyciel, „nie rodzi się, by zniknąć w prochu”. Człowiek rodzi się, aby pozostawić wieczny ślad. Te wnikliwe słowa można i należy przypisać samemu Wasylowi Ołeksandrowiczowi, ponieważ były one kategorycznym imperatywem, za którym zawsze i wszędzie podążał w swoim krótkim, ale jasnym i zaskakująco owocnym życiu nauczycielskim. Wszystkie najcenniejsze rzeczy, które stworzył, weszły na zawsze do skarbca narodowej pedagogiki i narodowej kultury duchowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.