Streszczenie przedstawia główne metody kształtowania myślenia figuratywnego, wyobraźni twórczej, rozwoju inteligencji i logicznego myślenia u gimnazjalistów

Osobliwością myślenia figuratywnego młodszego ucznia jest jego wizualna i akcyjna natura. Kształtowanie myślenia figuratywnego u uczniów oznacza kształcenie potrzeby wiedzy, wzbogacanie dzieci o system wiedzy, umiejętności i zdolności, nowoczesne sposoby poznawania otaczającego ich świata. Teraz bardziej niż kiedykolwiek nasz kraj potrzebuje ludzi, którzy potrafią myśleć w przenośni. Monotonne, stereotypowe powtarzanie tych samych czynności oddala chęć uczenia się. Dzieci tracą radość z odkrywania i mogą stopniowo tracić zdolność do kreatywności. Głównym celem jest ukształtowanie u dziecka umiejętności kierowania procesami twórczymi: fantazjowania, rozumienia praw, rozwiązywania złożonych sytuacji problemowych.

Podkreślanie poszczególnych elementów obrazu pozwala dziecku łączyć detale różnych obrazów, wymyślać nowe, fantastyczne przedmioty lub pomysły.

Dlatego na lekcji plastyki „Czarodziejska jesień” chciałam pokazać, jak środki różnych sztuk kształtują figuratywne myślenie uczniów o miłości do przyrody. Uczniowie rysowali obrazki (jesień na wsi, nad rzeką, w lesie, na polu, w ogrodzie). Pod koniec lekcji dzieci w procesie analizy, porównania, obserwacji sformułowały uogólnienie, które miłość do natury przekazały na swoich rysunkach. A kochać naturę to znaczy kochać Ojczyznę.

Na lekcjach plastyki podejmowane są starania dzieci o rozwój zdolności umysłowych, logiczne myślenie, reprezentacje przestrzenne, fantazje, tworzenie obrazów przedmiotów, zjawiska obserwacji i wyobraźni. Dzieci dzielą się swoimi wrażeniami w rysunkach, aplikacjach, rzeźbach własnego projektu oraz na tematy zaproponowane przez nauczyciela. W procesie zajęć praktycznych studenci aktywizują swoją ciekawość, inteligencję, samodzielność, wyobraźnię.

Tworząc myślenie figuratywne, dzieci porównują i porównują pomysły dotyczące odmian tego samego kształtu: liście mogą być wąskie i szerokie, zaokrąglone, w kształcie strzały, o gładkim i delikatnym konturze; ryby różnią się długością ciała, kształtem ogona, płetwami, głową; osoba może być szczupła, wysoka lub niska.

Stopniowo dzieci przechodzą od obrazu znaków zewnętrznych do głębokiego zrozumienia zasady budowy obiektu, podkreślają najbardziej informacyjne cechy tworzonego obrazu. Figuratywne postrzeganie dzieł sztuki pomaga studentom wyobrazić sobie cechy zjawisk otaczającej rzeczywistości.

W procesie percepcji figuratywnego myślenia o dziełach sztuki uwaga dzieci skupia się na cechach obrazu artystycznego zgodnie z celami lekcji: przeniesienie charakteru form, relacje przestrzenne między obiektami (obiekty są bliższe – większe , dalej – mniejszy); niedrożność obiektu przez obiekt; transfer przestrzeni (krzywizna przestrzeni, zróżnicowanie stosunku ziemi i nieba, horyzont otwarty i zamknięty, środowisko).

Najważniejszym warunkiem kształtowania się myślenia figuratywnego uczniów szkół podstawowych jest klarowność uczenia się (makiety, ilustracje, rysunki, środki techniczne).

Aby określić stopień rozwoju operacji myślowych uczniów, proponuję ułożyć słowo z kilku liter alfabetu (i k l e e t m) – motyl, (v e r od e) – drzewo, (o l d zha b) – pszczoła, hu n e) – studenta, czyli następujące zadanie: zrobić ilustrację pociętą na kawałki; komponowanie opowiadania na podstawie zdjęć.

Proponuję uczniom rozważenie 5 ilustracji fabuły i znalezienie wśród nich 2 podobnych treści, którym można nadać jedną nazwę.

Prowadzę lekcje na łonie natury, które sprzyjają rozwojowi obserwacji i myślenia figuratywnego. Takie lekcje można prowadzić na tematy: „Zmiany natury w różnych porach roku”, „Życie w wodzie i na ziemi”, „Słońce świeci i nie grzeje”.

Podczas nauki przymiotników prowadzę różne ćwiczenia na słowach figuratywnych, które uświadamiają uczniom, że przymiotniki dają różne wyrazy obrazowości, dokładności, emocjonalności. Praca nad słowami przenośnymi wytwarza w uczniach estetyczną wizję otaczającej rzeczywistości, wysoką kulturę myślenia, generuje poczucie twórczej wyobraźni.

Na lekcjach matematyki ćwiczę różne techniki, aby unosić figuratywne i logiczne myślenie dzieci. Przy rozwiązywaniu problemu daję drugoklasistom zadanie zmiany stanu tak, aby został rozwiązany w inny sposób. Uważam również, że przydaje się przekształcanie prostych zadań w złożone. Wykorzystaj na lekcji ciekawe zadania i zadania-żarty, które tworzą u dzieci myślenie figuratywne i logiczne, twórczą wyobraźnię.

Uwzględnienie specyfiki myślenia uczniów jest ważnym warunkiem pomyślnej organizacji procesu edukacyjnego na wszystkich etapach kształcenia, w szczególności w pracy z młodszymi uczniami. Wszakże dalszy rozwój ucznia zwykle zależy od tego, jak optymalnie rozwinie się jego myślenie. W ten sposób kształtuje się myślenie figuratywne, twórcza wyobraźnia, rozwój intelektu i logiczne myślenie dzieci w wieku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.