Як український бізнес стає європейським, запроваджуючи соціальну відповідальність

PR

Jak społecznie odpowiedzialni przedsiębiorcy uczą swoich współpracowników budowania biznesu według europejskich standardów

Wejście na rynki międzynarodowe dla ukraińskiej firmy oznacza konieczność poznania wielu nowych reguł gry. Innowacje te dotyczą nie tylko zmian w ramach zarządzania wewnętrznego, budowania efektywnych relacji z zagranicznymi uczestnikami procesów biznesowych.

Jest to szczególnie trudne, gdy życie biznesu według „nowych” reguł różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a same te reguły są często wszechobecnymi normami postępowania w biznesie, a nie sformułowanymi w konkretnej ustawie czy instrukcji.

To problem związany z wejściem firmy na rynki zachodnie, konieczność opanowania europejskich zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jedną z form społecznej odpowiedzialności biznesu jest korporacyjna dobroczynność – wolontariat na rzecz potrzebujących lub wspieranie projektów społecznych – własnych lub innych organizacji. Jednocześnie sfera inwestycji nie ma bezpośredniego związku z główną działalnością przedsiębiorstwa

Na Ukrainie społeczna odpowiedzialność dopiero raczkuje, ale dzięki własnym inicjatywom poszczególnych biznesmenów odpowiedzialność społeczna zyskuje na popularności.

Dziś są aktywni przedsiębiorcy, którzy kształtują zasady społecznej odpowiedzialności na rzecz poprawy życia całego kraju.

Pozytywnym przykładem jest projekt „Znak Społecznej Odpowiedzialności” , założony przez grupę przedsiębiorców, którym nie są obojętne problemy ludzi.

Główną misją projektu jest promowanie dobroczynności wśród firm. Specjalnie w tym celu została zarejestrowana nasza własna marka „Znak Społecznej Odpowiedzialności”, z której można korzystać przy wsparciu potrzebujących. Przedstawiciele firm, które mają już prawo do umieszczania tego znaku na swoich produktach, dość pozytywnie reagują na tę inicjatywę, twierdząc, że nie tylko poprawia ona wizerunek firmy, ale jest początkiem zmian strukturalnych w społeczeństwie, ukierunkowanych na jedność i wzajemną pomoc.

Zasób JSI (Social Responsibility Sign) stale zawiera informacje o osobach potrzebujących pomocy, informacje te są dokładnie sprawdzane przez zespół projektowy.

Aby rozwijać i promować odpowiedzialność społeczną w naszym kraju, ukazała się już książka „Życie, ulepszanie świata” , którą musi przeczytać każdy menedżer każdej firmy. Książka jest w rzeczywistości unikalnym źródłem przydatnych informacji, które pomagają spojrzeć na znane rzeczy w nowy sposób i usprawnić nie tylko Twój biznes, ale cały kraj.

Osvita.ua
25.01.2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.