Petro Konashevich Sagaidachny: informacje biograficzne. Abstrakcyjny

Streszczenie przedstawia informacje biograficzne o Peterze Sagaidachnym. Był organizatorem udanych kampanii ukraińskich Kozaków przeciwko Chanatowi Krymskiemu, Imperium Osmańskiemu i Imperium Moskiewskiemu, patronem szkół prawosławnych Piotr Sagajdaczny, prawosławny szlachcic, pochodzący z Sambora w Rusi Czerwonej, był synem Konona (według ówczesnej wymowy „Konash”) Sagajdacznego, skąd jego patronimik, który jest oczywiście uważany za przodka. O wychowaniu Piotra Konaszewicza wiadomo tylko tyle, że uczył się w szkole, która powstała dzięki opiece księcia Konstantina Ostrozkiego w Ostrogu na Wołyniu. Czy kontynuował naukę, nikt nie wie. Ale fakty z jego biografii, które do nas dotarły, sugerują, że był jednym z najbardziej wykształconych ludzi swoich czasów. Świadczy o tym w szczególności jego ciągła troska o rozwój szkół i oświaty na Ukrainie, a także własne dzieło „Rozmowa o Unii”, które jeden z wysoko wykształconych współczesnych, kanclerz Litwy Lew Sapiga określił jako „a cenna praca”. Po ukończeniu szkoły Sagajdaczny w ostatnich latach XVI lub na początku XVII w. wstąpił do wojska zaporoskiego. Tutaj Piotr Konashevich zawsze był znany ze...
Read More

Gorbaczow Michaił Siergiejewicz: główne etapy biografii. Abstrakcyjny

Streszczenie przedstawia główne etapy biografii Michaiła Gorbaczowa. Jest politykiem sowieckim i jedynym historykiem w historii ZSRR, sprawującym władzę w latach 1985-1991. Data urodzenia: 2 marca 1931 Miejsce urodzenia: s. Przywilej Okręgu Czerwonej Gwardii, Terytorium Stawropola Stan cywilny: wdowiec. Ma córkę. Wnuki - Xenia i Anastasia. Wykształcenie: absolwent Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (Wydział Prawa) oraz Stawropolskiego Instytutu Rolniczego (Wydział Ekonomii) Tytuły, nagrody: nagrodzony trzema orderami Lenina (pierwszy otrzymany przy łączeniu), Orderem Rewolucji Październikowej (1978), Czerwonym Sztandarem Pracy, Odznaką Honorową i medalami. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1990), laureat wielu nagród i wyróżnień zagranicznych, ma stopień pułkownika rezerwy. Hobby, hobby: czytanie beletrystyki, teatr, kino, muzyka, turystyka. Gorbaczow prawie nie pije alkoholu, woli mleko od napojów. Główne etapy biografii: 1955 – absolwent Wydziału Prawa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego 1955 - 1962 - I sekretarz Stawropolskiego Komitetu Miejskiego Komsomołu, Zastępca Naczelnika Wydziału Propagandy i Agitacji, II, I Sekretarz Stawropolskiego Okręgowego Komitetu Komsomołu 1962 - 1966 - członek partii Stawropolskiego Terytorialnego i Produkcyjnego Kolegium Gospodarczego i Państwowego Gospodarstwa...
Read More

Alexander Potebnya: informacje biograficzne. Abstrakcyjny

Profesor Uniwersytetu Charkowskiego i lider Charkowskiej Szkoły Lingwistycznej, Potebnia był także redaktorem i wydawcą dzieł pisarzy Gulak-Artemovsky'ego, Kvitki-Osnovyanenko i Manzhury. Aleksander Potebnia urodził się 22 września 1835 r. we wsi Gawryliwka na Sumach. Ukończył gimnazjum w polskim Radomiu oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Uniwersytetu Charkowskiego. Po obronie pracy magisterskiej w 1860 Potebnia kontynuował studia w Berlinie, aw 1874 obronił pracę doktorską. Profesor Uniwersytetu Charkowskiego i lider Charkowskiej Szkoły Lingwistycznej, Potebnia był także redaktorem i wydawcą dzieł pisarzy Gulak-Artemovsky'ego, Kvitki-Osnovyanenko i Manzhury. Przetłumaczył Odyseję na język ukraiński, a wśród jego najsłynniejszych prac naukowych znalazł się komentarz do „Słowa o pułku Igora”. Potebnya uważał język przede wszystkim za sposób organizowania ludzkich wrażeń z otoczenia, za narzędzie poznawania świata. Słowo niesie nie tylko znaczenie podmiotu, ale także wcześniejsze doświadczenia jednostki i narodu. Jego treść jest utrwalona w symbolach folkloru i jest stale aktualizowana przez literaturę. Zdaniem naukowca język jest dla każdego narodu niepowtarzalną okazją do myślenia i życia (cyt.): , istnieje jedność języka”. Tak więc,...
Read More

Biografia Bohdana Chmielnickiego. Abstrakcyjny

Abstrakt przedstawia informacje biograficzne o Chmielnickim Bohdanie (Zinowia) (ok. 1595-1657). Był mężem stanu, przywódcą wojskowym; Hetman Ukrainy (1648-1657) Urodził się ok. 1595 r. na naddnieprzańskim, prawdopodobnie w Czyhyrynie, w rodzinie pracownika dworu hetmana koronnego Stanisława Żółkewskiego, późniejszego zastępcy burmistrza czynyryńskiego Mychajła Chmielnickiego. Studiował w jednej ze szkół braterskich, a także w założonym w 1608 r. kolegium jezuickim we Lwowie. Opanował język polski i łacinę, pisał i mówił ówczesnym językiem ukraińskim. W 1620 r. wraz z ojcem, szefem oddziału chętnych łuczników z regionu czynyryńskiego, brał udział w kampanii hetmana Żółkewskiego w Mołdawii. W bitwie z Tatarami pod Cetsorą w październiku tego samego roku zginął Mychajło Chmielnicki, a Bohdan dostał się do niewoli, gdzie przebywał przez dwa lata. Po powrocie z niewoli wstąpił do wojska zaporoskiego, brał udział w wyprawach kozackich przeciwko Tatarom i Turkom, w powstaniach chłopsko-kozackich przeciwko szlachcie polskiej w latach 1630, 1632, 1637. W 1637 brał udział w bitwie pod Borowicą jako urzędnik wojskowy armii zaporoskiej. W 1638 r....
Read More

Wybitny arabski matematyk Muhammad Ben-Musa al-Khorezmi. Abstrakcyjny

Streszczenie zawiera informacje o Muhammad Ben-Mus al-Chwarizmi (ok. 780-850 stron). Jest jednym z najwybitniejszych matematyków arabskich pierwszej połowy IX wieku. O życiu Muhammada bin Musy al-Khwarizmi nie zachowały się żadne informacje. Ale odszyfrowując jego pełne imię, możemy stwierdzić, że miejscem jego urodzenia był Khorezm (centrum w Chiwie w Azji Środkowej), że wśród jego przodków byli czarownicy, którzy zgodnie z wierzeniami religijnymi mogli wpływać na świat i głosić. los człowieka. Al-Khwarizmi pracował w Bagdadzie, w grupie wybitnych uczonych zaproszonych przez kalifa al-Mamuna do Domu Mądrości. W tym okresie napisał pięć prac naukowych – z arytmetyki, algebry, astronomii, geografii i kalendarza. W 820 al-Khwarizmi napisał duży traktat zatytułowany Kitab al-Jabr al-Mukabala, przeznaczony do praktycznego użytku. We wstępie al-Khwarizmi napisał, że ogranicza się ono do najbardziej przystępnych i użytecznych w arytmetyce tego, czego ludzie najczęściej używają w życiu codziennym. A także te związane z pomiarami gruntów i obliczeniami geometrycznymi. W tłumaczeniu tytuł traktatu oznacza: „Księga operacji jebr (restauracja) i mukabala (kompilacja)”. Khorezm nie...
Read More

Danilevsky N. Ya (1822-1885): informacje biograficzne. Abstrakcyjny

N.Ya Danilevsky (1822-1885) kończy ewolucję klasycznego słowianofilstwa, nakreślając przejście do późniejszego „rusofilizmu” D. wysuwał ideę różnorodności cywilizacji, obecności wielu odmiennych, „rodzimych” tradycji kulturowych i historycznych W swojej książce Russia and Europe (1869) Danilovsky kontynuował słowianofilską krytykę europocentryzmu, skupiając się na krytycznej analizie jego podstaw metodologicznych. w „błędzie perspektywy”. Jedną z konsekwencji takiego spojrzenia na historię była, zdaniem D., pogarda, a przynajmniej niewystarczająca dbałość o wyjątkowość pozaeuropejskich tradycji kulturowych, gdy zasada ta nie stoi na przeszkodzie rozwiązaniu głównego zadania kultury i kultury. badania historyczne, definiowanie i badanie historycznej różnorodności „rodzajów rozwoju” (pojęcie „typu kulturowo-historycznego” – centralne dla jego pojęcia). Co znamienne, D. nie był skłonny do fatalizmu, zarówno jego deterministyczno-materialistycznego, jak i religijnego wariantu, chciał budować filozofię historii tylko jako takiej, nie kwestionując roli opatrzności w procesie historycznym, ale też nie próbując powiązać jej bezpośrednio z określonymi formami życia kulturowego i historycznego różnych grup etnicznych. Podkreślał, że „państwo i ludzie są zjawiskami efemerycznymi i istnieją tylko w czasie, a zatem tylko...
Read More

Jurij Fedkowycz: informacje biograficzne. Abstrakcyjny

Jurij Fedkowycz zainicjował rozwój realistycznej kultury ukraińskiej na Bukowinie, stał się wyrazem domu i aspiracji ludu pracującego, świadomie trzymał swoje słowo na straży „tych małych, głupich niewolników” „Fedkovych to talent głównie liryczny” – pisał I. Franko. I w tym tkwi czarująca siła jego poezji, w tym tkwi gwarancja jej żywotności, póki żyje nasz język. Fedkowicz zainwestował największą część swojej „poezji” w swoją poezję, a taka poezja nie umiera, nie znika ці "słowa te zostały wypowiedziane w 1886 r. z okazji 25-lecia kariery literackiej pisarza, ale nadal nie straciły na znaczeniu, żyje najlepsza część twórczego dziedzictwa Jurija Fedkowycza - utalentowanego, oryginalnego poety i powieściopisarza, który przed Iwanem Franką był najwybitniejszym pisarzem zachodniej Ukrainy. Jurij Fedkowycz urodził się 8 sierpnia 1834 r. we wsi Storozhynets Putyliv (obecnie wieś Putyla, obwód czerniowiecki), w górzystej części obwodu Bukowiny, który nazywa się regionem huculskim. Na kształtowanie się postaci i światopoglądu przyszłego pisarza wpływ miało środowisko rodzinne, sztuka ludowa, ówczesna rzeczywistość. Do końca życia Fedkovych zachowywał...
Read More

Wybitny rosyjski naukowiec-matematyk Pafnutiy Lvovich Chebyshov. Abstrakcyjny

Prace PL Czebyszowa na zawsze weszły do skarbca światowej nauki i techniki. Oni, podobnie jak prace MI Łobaczewskiego, utorowali nowe ścieżki w rozwoju matematyki Wybitny rosyjski naukowiec i matematyk PL Czebyszow był synem właściciela ziemskiego. W młodym wieku jego ojciec brał udział w Wojnie Ojczyźnianej w latach 1812-1814, po czym przeszedł na emeryturę i osiedlił się w swoim majątku - wsi Okatowo, obwód bogorodski, gubernia Kaługa. Tam 16 maja 1821 r. urodził się jego syn Paphnutius. Chłopiec spędził dzieciństwo we wsi. Jego matka nauczyła go czytać i pisać, a kuzynka nauczyła go francuskiego i arytmetyki. Pasza nie brał udziału w ruchomych zabawach dla dzieci, ponieważ od urodzenia miał jedną nogę krótszą od drugiej. Pasza spędzała dużo czasu na czytaniu książek i robieniu wszelkiego rodzaju dowcipnych zabawek. Posługując się tylko nożem, spędzał godziny robiąc różne młyny, koła wodne, a później, kiedy zaczął studiować geometrię, projektował ruchome modele płaskich figur. W 1832 r. rodzina Czebyszewów przeniosła się do Moskwy. Tutaj ojciec zatrudniał...
Read More

Oksana Dmytrivna Ivanenko: informacje biograficzne. Abstrakcyjny

Oksana Dmytrivna Ivanenko napisała swoją pierwszą bajkę w wieku sześciu lat. Opowieść została opublikowana w domowym magazynie rękopisów „Grzyb”, który sama „redagowała”. Później opowiadania jej dzieci ukazały się w rękopisowym magazynie wydawanym w liceum W rodzinie Iwanienków panował kult słowa artystycznego. Mała Oksana uwielbiała słuchać i opowiadać bajki, była aktywnym uczestnikiem zabaw literackich i amatorskich przedstawień. W domu często czytali na głos dzieła M. Gogola, O. Gribojedowa, T. Szewczenki, G. X. Andersena, dyskutowali o nowościach z życia literackiego, przeglądali czasopisma. Ojciec Oksany pracował jako redaktor gazety, a matka jako nauczycielka. Prawie wszystko, co przeczytałem, natychmiast zamieniło się w grę. A na igrzyskach było tłoczno, bo w domu zawsze było dużo dzieci. Dwoje z nich - Oksana i starszy o dwa lata brat Dmitrij, kuzyni mieszkający na stałe z Iwanienką oraz dzieci, których matka się nimi opiekowała - nauczycielka w sierocińcu. Dom, podwórko, ogród - wszędzie hałas dzieci. A ojciec, który stracił nadzieję na spokój, prosił, aby nie przeszkadzać mu w...
Read More

Les Martovych i jego krótka proza. Abstrakcyjny

Ośmieszenie chłopskiego indywidualizmu, zazdrość, ciemność ubogich w opowiadaniu „Oto moje pozy”. Ujawnienie głębokiego antagonizmu między różnymi segmentami ludności w wiosce galicyjskiej w opowiadaniu „Lumera”. Ujawnienie konfliktu o pas ziemi w opowiadaniu „Za granicą” Przezroczyste pole. Pszenica mieni się złotem, dojrzałe kłosy żyta szepczą, a wiatr porusza po niej miękkimi falami. Wśród nich kwiaty maku stają się czerwone, a chabry zmieniają kolor na niebieski. Śpiew skowronka rozbrzmiewa na niebieskim niebie. Ciepłe promienie słońca myją opalone policzki żniwiarza, pieszczą jej złote włosy, podziwiają luksusowy haft koszuli. W pobliżu - żniwiarz. Uśmiechnięci i szczęśliwi zbierają chleb ze swojego pola. Ogrzana ziemia oddycha ciepłem. To jest dokładnie to, o czym marzył Les Martovych zobaczyć swoich bohaterów. Szczęśliwy. W końcu każdy chce szczęścia. I tworzy w wyobraźni swój obraz szczęścia. Co może dać człowiekowi poczucie szczęścia? Dla wielu bohaterów Les Martovycha szczęście jest ziemią. Ponieważ jest pielęgniarką, wymagała rąk, inteligencji, opieki i sto razy za to dziękowała. Dobry gospodarz szanował ją i czuł, że jest...
Read More

Wybitny matematyk Niels Henrik Abel (1802-1829 s.). Abstrakcyjny

Każdy, kto studiuje wyższą matematykę, wie, że imię Abla jest uwiecznione w różnych sekcjach tej nauki. Istnieje szereg twierdzeń Abla, całki abelowe, funkcje Abla, grupy abelowe, wzory i transformacje Abla ... Jego prace znacząco wpłynęły na rozwój całej współczesnej matematyki W południowo-zachodniej części Norwegii na kilku małych wyspach leży mała rybacka wioska Finney. Tam, w rodzinie pastora Abla, 5 sierpnia 1802 r. urodził się chłopiec o imieniu Niels Henrik. Jego ojciec nauczył go czytać i pisać, a gdy syn miał 13 lat, posłał do szkoły katedralnej w Christianii (od 1925 r. w Oslo). Niels dobrze się uczył i zachowywał. Szczególnie interesujące stało się studiowanie, gdy zamiast Holmboe, który ukończył stołeczny uniwersytet, mianowano nowego nauczyciela matematyki. Kiedy zaczął pracować w szkole katedralnej, Holmboe próbował zainteresować uczniów swoim przedmiotem. Nowy nauczyciel natychmiast zauważył niezwykłe zdolności Abla w matematyce. Mocno wspierał chęć sprytnego chłopca, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, dając mu książki z własnej biblioteki, dodatkowe ćwiczenia i zadania, z którymi...
Read More

Wybitny matematyk Iwan Matwijowycz Winogradow. Abstrakcyjny

Wysoko cenione są zasługi wybitnego naukowca. W 1945 roku Winogradow otrzymał tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej. Otrzymał cztery ordery Lenina i medale, w tym Złoty Medal. MV Łomonosow (1971) Iwan Matwijowycz Wynohradow urodził się 14 września 1891 r. niedaleko miasta Wielkie Łuki we wsi Mylolub. Chłopiec od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi – botaniką i zoologią, dobrze rysował, ale najbardziej lubił rozwiązywać problemy matematyczne. Ojciec, wiejski ksiądz, nie chciał uczyć syna w seminarium, więc wysłał go do prawdziwej szkoły. W tym czasie w takich szkołach dobrze uczono fizyki, matematyki i innych nauk przyrodniczych. Ale nie można było wejść na uniwersytet z certyfikatem prawdziwej szkoły. Wania uczył się samodzielnie łaciny i greki, a rok po maturze zdał egzaminy zewnętrzne na pełny kurs gimnazjum. Otrzymane świadectwo dojrzałości dało mu w 1910 r. możliwość wstąpienia na Wydział Fizyki i Matematyki Uniwersytetu w Petersburgu. Już w latach studenckich Winogradow wyróżniał się niezwykłymi zdolnościami matematycznymi. Wszystkie testy i egzaminy zdał tylko z wyróżnieniem. Nikt lepiej...
Read More

Wkład Mychajła Hruszewskiego w rozwój historii i kultury Ukrainy. Abstrakcyjny

Są wszelkie powody, by sądzić, że Mychajło Hruszewski stał się prawdziwym ideologiem rewolucji ukraińskiej, twórcą jej koncepcji. Jego prace zawierają najważniejsze, najważniejsze elementy platformy ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, państwowości narodowej, odrodzenia narodowego w ogóle W wielowiekowej historii narodu ukraińskiego jedną z najbardziej atrakcyjnych stron dla opinii publicznej i badaczy-analityków jest okres rewolucji ukraińskiej. Był to prawdziwy zryw i triumf ruchu narodowego, ale jednocześnie głębokie rozczarowania i dokuczliwe, druzgocące porażki. Ale różne aspekty doświadczenia rewolucji ukraińskiej i całego zjawiska zostały do tej pory zbadane dość wszechstronnie i dokładnie. Co więcej, nawet termin „rewolucja ukraińska” jest mocno zakorzeniony w naukowym i politycznym leksykonie dopiero od początku lat 90., czyli od uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Składając hołd zbiorowej twórczości, zbiorowemu rozumowi, trudno zaprzeczyć, że w ekstremalnych warunkach (a takie powstają w czasach rewolucyjnych) definiujące impulsy pochodzą od najbardziej krytycznie myślących jednostek, niezwykle szybko opanowują świadomość mas, stają się ich własnością i przekonaniami . Takim człowiekiem w rewolucji ukraińskiej był M. Hruszewski. Jego prace koncentrowały...
Read More

Taras Melnychuk: życie i droga twórcza. Abstrakcyjny

Streszczenie zawiera informacje o życiu i karierze Tarasa Melnychuk Melnyczuk Taras Jurijowycz urodził się 20 sierpnia 1939 r. we wsi Utoropy, powiat kosowski, obwód iwano-frankowski. Pod koniec dekady pracował jako korektor w okręgowej gazecie „Radziecka Huculszczyzna”, potem – w Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej Komi, drwal, zderzak w Donbasie, służył w Armii Radzieckiej. W 1958 wstąpił na Uniwersytet Państwowy w Czerniowie. W trzecim roku porzucił szkołę, wyjechał na bon Komsomołu na budowę Zakładu Górniczo-Przetwórczego Krzywy Róg, potem - przez dwa lata pracował jako stolarz na budowach Ziemi Krasnojarskiej. W 1964 wznowił studia na uniwersytecie, z którego półtora roku później został wyrzucony za wolną myśl. Następnie pracował w redakcjach powiatowych gazet Głęboka, Chocim, Kosowo, Wierchowina, Iwano-Frankowsk. W 1967 roku nakładem wydawnictwa "Karpaty" ukazał się pierwszy tom wierszy "Przynieśmy miłość planecie". W 1967 wstąpił do działu korespondencji Moskiewskiego Instytutu Literackiego. Przekazał rękopis zbioru wierszy „Chaga” do wydawnictwa „Karpaty” i „Pisarz sowiecki”, co doprowadziło do jego aresztowania 24 stycznia 1972 r. podczas masowego więzienia...
Read More

Charles Chaplin: życie i ścieżka twórcza. Abstrakcyjny

Streszczenie zawiera informacje na temat Sir Charlesa Spencera Chaplina (16 kwietnia 1889 - 25 grudnia 1977). To słynny amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, producent, kompozytor Urodzony w Londynie, w rodzinie programów rozrywkowych. Od 1897 występował w sali muzycznej, w latach 1907-1912 - w Teatrze Carnota, gdzie opanował sztukę pantomimy, rzeźby, ruchu ekspresyjnego. Dar improwizacji i trafnych szkiców domowych zadecydował o sukcesie Chaplina w Anglii i podczas amerykańskiej trasy w latach 1910-1912. W grudniu 1913 podpisał kontrakt z amerykańską wytwórnią filmową „Keystone”, gdzie zaczął występować w M. Sennetcie. W 1914 zadebiutował w ekscentrycznej komedii „Making A Living”. Pełniąc rolę szkorbutowych łotrów w filmach z F. Sterlingiem, C. Conklinem, M. Normanem i Fatty, przyglądał się z bliska pracy reżyserów Sennett, analizując charakterystykę amerykańskiej szkoły komiksowej i system masek komediowych oparty na niedopasowaniu między rola i wygląd postaci. Występując w 12 filmach reżyserowanych przez M. Sennetta lub Sennetta i Mabel Norman, Chaplin nakręcił własną komedię Caught In The Rain (1914), ale pozostał w Keystone...
Read More

Doroszenko Petro Dorofijowycz jako hetman Ukrainy. Abstrakcyjny

Abstrakt przedstawia informacje o hetmanie prawobrzeżnej Ukrainy (1665-1676) Doroszenko Petro Dorofijowycz (1627-1698) Urodził się w 1627 r. w Chyhyrynie w rodzinie kozackiej. Wnuk Michała Doroszenki, hetmana kozaków rejestrowych w latach 1625-1628. W wieku dwudziestu lat został mianowany Kozakiem Setki Hetmańskiej. Był wykształcony, dobrze znał łacinę i język polski, historię, miał dobrą oratorium, zdał szkołę dyplomatyczną Bohdana Chmielnickiego, wykonywał ważne zadania hetmana. W 1649 został wpisany do rejestru Armii Zaporoskiej jako urzędnik Pułku Czyhyryńskiego. W 1657 Chmielnicki mianował go pułkownikiem Pryłuckim. Po śmierci Bohdana Chmielnickiego stał po stronie Iwana Wyhowskiego, który sprzeciwiał się zjednoczeniu Ukrainy z Rosją. W 1660 r., po zostaniu pułkownikiem w Czyhyryniu, Doroszenko wraz z innymi oficerami zażądał w Moskwie uchylenia niektórych niekorzystnych dla Ukrainy artykułów traktatu perejasławskiego. W tym samym roku był jednym z podpisujących traktat Słobodyszczowa o oderwaniu Ukrainy od Rosji i przystąpieniu jej do Polski. W 1663 za hetmana Pawła Teteriego był generalnym ossuarium, a od 1665 pułkownikiem pułku czerkaskiego. Później, gdy Teterya wyrzekła się...
Read More

Wybitny matematyk radziecki Andriej Kołmogorow. Abstrakcyjny

Wieloaspektowa działalność Kołmogorowa była wysoko oceniana przez partię komunistyczną i rząd: otrzymał sześć orderów Lenina, Order Czerwonego Sztandaru Pracy i wiele medali; był laureatem Nagrody Lenina i Bohaterem Pracy Socjalistycznej Andriej Kołmogorow jest jednym z najwybitniejszych matematyków sowieckich. AM Kolmogorov urodził się: 25 kwietnia 1903 w Tambow. Jego zdolności matematyczne zostały ujawnione wystarczająco wcześnie. Miał około sześciu lat, gdy zauważył, że suma kolejnych liczb nieparzystych, zaczynając od jednego, jest równa kwadratowi liczby wyrazów: 1 + 3 = 4 = 22, 1 + 3 + 5 = 32. Andriy został wysłany na siedem lat do prywatnego gimnazjum w Moskwie. Ciekawe było studiowanie w tym gimnazjum, założonym przez grupę postępowych intelektualistów. Ale gimnazjum cały czas było zagrożone zamknięciem, ponieważ zarówno chłopcy, jak i dziewczęta uczyli się razem. Organizacja nauczania w tym gimnazjum była wyjątkowa: to było możliwe. studiować matematykę dla całej klasy wyżej niż inni uczniowie. W 1920 roku Andriej Nikołajewicz wstąpił na Wydział Historyczny Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, ponieważ początkowo marzył o...
Read More

Wielki niemiecki poeta Heine. Abstrakcyjny

Abstrakt dostarcza informacji o życiu i karierze słynnego niemieckiego poety Heine Heine urodził się 13 grudnia 1797 w Dusseldorfie nad Renem. Znaczący wpływ na jego rozwój umysłowy i moralny (ale nie poetycki) miała jego matka, bardzo wykształcona kobieta, entuzjastyczna zwolenniczka JJ Rousseau i wszystkich racjonalistycznych nauk XVIII wieku; Swoje poetyckie talenty i skłonności do pracy intelektualnej Heine zawdzięczał głównie wujowi ze strony matki, Simonowi Geldernowi, namiętnemu bibliotekarzowi, który zaopatrzył swojego siostrzeńca w bogatą bibliotekę, a fantastyczna, romantyczna atmosfera domu silnie oddziaływała na jego wyobraźnię. Kiedy Heine wstąpił do Dusseldorf Lyceum, mimo młodego wieku zaczęły się w nim rozwijać zalążki sceptycyzmu - pod wpływem wykładów z filozofii Schalmeyera, ówczesnej dominacji w Dusseldorfie sceptycznego ducha XVIII wieku i religijnej obojętności rodziców poety . Bardzo ważne miejsce w historii jego rozwoju intelektualnego zajęli Francuzi, w wyniku panowania Napoleona nad Niemcami, wpływy „ścisła komunikacja z ruchomymi i odważnymi elementami narodowości francuskiej”. System moralny Heinego również zaczął przejawiać się wcześnie: jego introwersja, introwersja, naturalna i...
Read More

Isaac Newton (1643-1727 s.): Życie i twórcza ścieżka. Abstrakcyjny

W przedsionku kaplicy Trinity College na Uniwersytecie Cambridge znajduje się wspaniały pomnik wielkiego naukowca. Rzeźbiarz przedstawił Newtona w pełnej długości, ubranego w płaszcz, z pryzmatem w dłoni, z zamyślonym spojrzeniem skierowanym lekko w górę. Na cokole znajduje się napis: „Ten, który przewyższył ludzkość jako geniusz” Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 r. w wiosce Woolsthorpe (niedaleko Grantham) w biednej rodzinie rolnika. Ojciec zmarł przed narodzinami syna. Izaak był słabym dzieckiem i nikt nie wierzył, że przeżyje. Kiedy miał trzy lata, jego matka ponownie wyszła za mąż i opuściła gospodarstwo. Dziecko zostało z babcią, która starała się wychować chorego wnuczka. Pierwsza edukacja Izaaka odbyła się w wiejskiej szkole, aw wieku 12 lat jego babcia wysłała go do najbliższej szkoły miejskiej w Gran-Tem. Początkowo Izaak uczył się słabo i nie wiadomo, co by się z nim stało, gdyby nie on w szkole. Jeden z jego rówieśników pokonał Izaaka podczas kłótni. Bardzo się martwił, że nie zdoła się spłacić, bo przestępca był...
Read More

Leonard Euler: informacje biograficzne. Abstrakcyjny

Streszczenie przedstawia informacje biograficzne Leonarda Eulera. Jest wybitnym szwajcarskim matematykiem i fizykiem, który większość życia spędził w Rosji i Niemczech. 15 kwietnia 1957 r. nasz kraj wraz z postępową ludzkością na całym świecie uroczyście obchodził 250. rocznicę urodzin Leonarda Eulera, którego nazwisko zajmuje zaszczytne miejsce wśród nazwisk wybitnych ludzi naszej planety. 15 kwietnia 1707 r. w Szwajcarii w rodzinie wiejskiego proboszcza Paula Eulera urodził się syn Leonard. Ojciec Leoparda w młodym wieku studiował matematykę pod kierunkiem słynnego profesora Jacoba Bernoulliego. Zainteresowanie wiedzą matematyczną nie opuściło pastora przez całe życie. Nic dziwnego, że ucząc syna czytać i pisać, ojciec wzbudził w nim zainteresowanie matematyką. Po ukończeniu szkoły podstawowej w domu Leonard wstąpił do gimnazjum w Bazylei. Chłopiec miał wyostrzoną pamięć i dociekliwy, sprytny umysł. Szybko i łatwo opanował tok nauki, aw wolnych chwilach uczęszczał na wykłady z matematyki na uniwersytecie, prowadzone przez Johanna Bernoulliego. Johann Bernoulli zauważył niezwykłe zdolności matematyczne chłopca i zaczął z nim pracować osobno. Leonard zaprzyjaźnił się z...
Read More

Andriy Samoilovich Malyshko: informacje biograficzne. Abstrakcyjny

Streszczenie zawiera informacje o życiu i karierze Andrija Małyszki. Jest ukraińskim poetą, tłumaczem i krytykiem literackim Andriy Samoilovich Malyshko urodził się 14 listopada 1912 r. w Obuchowie w obwodzie kijowskim. Rodzina, w której dorastał przyszły poeta, była duża - jedenaścioro dzieci, ojciec i matka, stara babcia. Aby wyżywić rodzinę, jego ojciec zajmował się szewstwem, aw suchych latach jeździł do pracy na stepy Tavria, Berislav i Kachowka. W 1927 roku, po ukończeniu Obuchowskiej Szkoły Siedmioletniej, Małyszko wstąpił do Kijowskiej Medycznej Szkoły Zawodowej. Jednak już wtedy pociągała go poezja. „Po dowiedzeniu się o dodatkowym naborze w Instytucie Edukacji Publicznej zdecydowałem się przystąpić do egzaminów i ku mojemu zaskoczeniu zdałem je pomyślnie. Zapisałem się na Wydział Literatury, który ukończyłem na trzydziestym drugim roku.” poeta przypomni później w swojej autobiografii. Przez pewien czas uczył w Owruchu, uczył literatury rosyjskiej i ukraińskiej. Po przeprowadzce do Charkowa pracował dla gazety „Sowiecka wieś”. Pierwszy drukowany wiersz Malyszki ukazał się w 1930 r. w czasopiśmie „Młody bolszewik” (№...
Read More

Eugeniusz Malanyuk (1879 – 1968): biografia. Abstrakcyjny

Streszczenie przedstawia informacje biograficzne Jewhena Filimonowycza Malaniuka. Jest ukraińskim poetą, kulturologiem i krytykiem literackim Jewhen Filimonowycz Malanyuk urodził się 20 stycznia 1897 r. w Archangorsku w obwodzie chersońskim (obecnie wieś Nowoarchangielska w obwodzie kirowohradzkim). Ukończył szkołę Yelisavetgrad Real i wstąpił do Instytutu Politechnicznego w Petersburgu. Ale wraz z wybuchem II wojny światowej został uczniem Szkoły Wojskowej w Kijowie, po czym został wysłany na Front Południowo-Zachodni, gdzie E. Malaniuk spotkał się z szefem sztabu I Dywizji Turkiestańskiej pułkownikiem Eugeniuszem Mieszkowskim, który po rewolucji październikowej wezwał go do powrotu, aby wziąć udział w obronie państwa ukraińskiego. Jewhen Malanyuk pracował w Sztabie Generalnym Ukrainy, później został adiutantem dowódcy Armii Dniepru Ukraińskiej Republiki Ludowej, generała Wasyla Tiutyunnika. W 1920 r. znalazł się w obozie internowania pod polskim miastem Kolisz. Wraz z kilkoma przyjaciółmi (Yu. Daragan, M. Chirsky, M. Hryva i inni) wydał pismo „Tęcza”, w którym ukazały się jego pierwsze wiersze. W 1923 wraz z Mychajło Selehijem i Mychajło Osyką wydał niewielki tomik wierszy...
Read More

Historyczno-polityczny portret Nestora Machno. Abstrakcyjny

Narodziny i początek rewolucyjnej działalności Machno. Działania Machno w czasie okupacji. Pierwszy sojusz Machno z rządem sowieckim Reżim sowiecki chciał zmienić jego nazwisko. Radziecka nauka historyczna scharakteryzowała machnizm jako „kułacki kontr-rewolucyjny ruch anarchistyczny, wspierany przez dwa lub trzy tysiące ograniczonych ludzi: szabrowników, morderców, którzy walczyli przeciwko państwu proletariackiemu”. Zabroniono wspominać o machnizmie, a tym bardziej go studiować. Nester Machno był przedstawiany jako mały histeryczny zły człowiek w książkach i filmach o wojnie secesyjnej. Mówienie o jego okrucieństwie i patologicznym sadyzmie to fikcja. Będziesz okrutny dla ludzi, oni do ciebie nie pójdą. Władza machnowców opierała się na masowym poparciu. Chociaż było okrucieństwo, nie ma rewolucji bez krwi. Mieszkańcy wioski z zainteresowaniem słuchali Nestera Machno, mówił w ich języku, bardzo emocjonalnie. Nie jest człowiekiem wykształconym, Machno miał talent, był odważny. Antysemityzm, którego dopuścili się w żydowskich pogromach, jest nieprawdziwy. Wśród dowódców było wielu Żydów. Machno został zastrzelony za swój antysemityzm. Siłą Machno było to, że bronił interesów chłopskich. Przyznanie ziemi, prawo do...
Read More

Wybitny pisarz Maksym Gorki. Abstrakcyjny

Gorky, Maxim - literackie imię słynnego pisarza Aleksieja Maksimowicza Peszkowa. Urodził się w Niżnym Nowogrodzie 14 marca 1868 r. Ze względu na swoje pochodzenie Gorki nie należy do resztek społeczeństwa, jako piosenkarz występował w literaturze. Apologeta tego bękarta pochodziła z całkowicie burżuazyjnego środowiska Jego ojciec, który zmarł wcześnie, wymknął się z tapety do kierownictwa dużego biura parowca; jego dziadek ze strony matki, Kashirin, był bogatym malarzem. W wieku 7 lat Gorky został sierotą, a jego dziadek zaczął bankrutować, a dla porzuconego, prawie nieświadomego chłopca przyszła epopeja wędrówek i trudów, co skłoniło go do wybrania symbolicznego przezwiska Gorky. Najpierw podaje się go "chłopcom" w sklepie obuwniczym, następnie trafia do uczniów do krewnego - rysownika. Życie było tak słodkie, że chłopakowi, który odziedziczył po rodzicach i dziadkach energię i pasję do przygody, zbiegło się i od tego czasu rozpoczęła się dla niego walka o byt oraz ciągła zmiana zawodów i zawodów. Najlepiej żył jako kucharz na parowcu Wołga. W osobie swojego najbliższego...
Read More